Oddílová pravidla

Oddílová pravidla

Startovné:

Startovné se vyplácí kategoriím staršího žactva a starším, protože závodníci těchto kategorií potřebují plnit limity pro účast na MČR a někdy k tomu nemají možnost v soutěžích družstev. Startovné se vyplácí proti dokladu o zaplacení vydaném pořadatelem závodu. Na dokladu musí být poznamenáno navíc jméno a částka za osobu, pokud bude doklad hromadný (stačí toto vypsat na rub dokladu).

Výplatu startovného provádí Martin Janda na trénincích.

Cestovné:

Cestovné je propláceno na závody družstev, KP a MČR. Cestovné se proplácí v plné výši při obsazení auta alespoň 3 závodníky (+ řidič). Pokud jede pouze jeden závodník proplácí se částka z 50 %, pokud 2 závodníci, tak 75 %. Za obsazenost aut na závody družstev odpovídají vedoucí družstev.

Cestovné na veřejné závody se neproplácí z oddílu, ale platí solidárnost mezi cestujícími. Každý závodník platí 1/4 nebo 1/5 z cestovného na auto.

Cestovné se vypočítává z počtu ujetých kilometrů tam a zpět a sazby 2,50 Kč za km, celkově se cestovné zaokrouhlí na 50 Kč.

Cestovné do měst, kam nejčastěji jezdíme:

Praha – 400,- Kolín – 250,- Čáslav – 250,- Pacov – 200,-

Kladno – 500,- St.Boleslav – 500,- Jablonec – 800,- Nymburk – 400,-

O výplatu cestovného se postará vedoucí družstva na závodech, před závody si vyzvedne potřebné peníze u Martina Jandy nebo Martina Svobody.

Ubytování při MČR:

Ubytování při MČR se hradí účastníkům do výše 300,- Kč osoba/noc. Náklady navíc si hradí účastník sám. O proplacení ubytování pro trenéra rozhodne vedení oddílu.

Ubytování proplácí ve většině případů vedoucí výpravy na MČR, popř. proti dokladu po návratu z MČR Martin Svoboda.

Pravidla pro shromažďování dokladů pro účely oddílu, SCM a nárok na tabulkovné

Pravidla pro nákup věcí do oddílu:

  1. Nákup věcí do 10 000 Kč – může být pouze na pokladní doklad (musí se odevzdávat originál), na Spartaku bude uložen 10 let a můžete si jej kdykoliv zapůjčit a pak po reklamaci opět vrátit, nebo si na účely reklamace udělat kopii a tu si nechat doma. Tato forma se uplatní pro nákup obuvi, výživy, služeb (regenerace, masáže), knihy

  2. Nákup věcí nad 10 000 Kč musí být přes fakturu (je možno použít i při nižších částkách), je třeba uvést fakturační adresu TJ Spartak Vlašim, Sportovní 1570, Vlašim, 258 01, IČO 00663484 a DIČ CZ00663484. Aby zboží dorazilo k Vám domů, můžete uvést dodací adresu Vaši

Pravidla pro odevzdávání dokladů pro SCM

Doklady, které chcete uplatnit pro SCM, mohou být za soustředění, rehabilitaci, regeneraci a případně nákup věcí (do 25 % vaší částky u skupin A, B a VSCM).

  1. Jednotlivec – doklady musí být na vaše jméno, faktura, příjmový doklad, v případě nákupu věcí musí být faktura také na vaše jméno, pokladní doklad nemá jméno

  2. Více atletů/atletek (oddílové soustředění) – doklad nejlépe na faktuře na TJ Spartak Vlašim, Sportovní 1570, Vlašim, 258 01, IČO 00663484 a DIČ CZ00663484, v textu se musí objevit jména osob, na které je doklad vystaven, pokud bude pouze příjmový doklad, tak uvést TJ Spartak Vlašim a seznam osob, na které je doklad vystaven

Nárok na finanční prostředky od ČAS (za umístění dle tabulek ČR – tzv. tabulkovné)

Každý, kdo se za uplynulý rok dostal v tabulkách ČR do určeného místa v mistrovských disciplínách pro vyplácení finanční podpory na následující rok, má nárok na vyplacení 90% celkové částky. Finance můžete použít na nákup obuvi, nářadí, výživy a na další smlouvou definované účely. Ve smlouvě s ČAS jsou uvedený částky pro atlety, kteří si je vybojovali. Zbylých 10% může být po rozhodnutí vedení oddílu použito pro nákup obuvi nebo výživy pro dalšího nadějného člena oddílu, který na tyto peníze nedosáhl.

V případě, že atlet, který má nárok na tyto finanční zdroje neodevzdá do konce listopadu doklady na proplacení nárokované částky, bude mu tato částka krácena do minimální hodnoty 50% z původní částky.

Pravidla jsou platná od 1.1.2012

Martin Svoboda – předseda oddílu