Menu Zavřeno

Oddílová pravidla

Oddílová pravidla

Obecně musí každý, kdo chce něco proplatit předat doklad pro proplacení nejpozději do 3. dne následujícího měsíce, kdy byl doklad vystaven. Poté není možné doklad proplatit, protože ho nelze zavést do účetní knihy.

 

Startovné:

Startovné se vyplácí proti dokladu o zaplacení vydaném pořadatelem závodu. Na dokladu musí být poznamenáno navíc jméno a částka za osobu, pokud bude doklad hromadný (stačí toto vypsat na rub dokladu).
Cestovné:

Cestovné je propláceno na závody družstev, KP a MČR. Cestovné se proplácí v plné výši při obsazení auta alespoň 3 závodníky nebo trenéry. Pokud jedou pouze dva závodníci nebo trenéři, proplácí se částka z 50 %. Za obsazenost aut na závody družstev odpovídají vedoucí družstev.

Cestovné na veřejné závody se neproplácí z oddílu, ale platí solidárnost mezi cestujícími. Každý závodník platí 1/4 nebo 1/5 z cestovného na auto.

Cestovné se vypočítává z počtu ujetých kilometrů tam a zpět a sazby 3,- Kč za km, celkově se cestovné zaokrouhlí na 50 Kč.

Cestovné do měst, kam nejčastěji jezdíme:

Praha – 500,-         Kolín – 300,-           Čáslav – 300,-         Pacov – 250,-

Kladno – 600,-       Stará Boleslav – 600,-      Jablonec – 1000,-

O výplatu cestovného se postará vedoucí družstva na závodech.
Ubytování při MČR:

Ubytování při MČR se hradí účastníkům do výše cca 500,- Kč osoba/noc. Náklady navíc si hradí účastník sám. Závodníkům i trenérům se proplácí také 100,- Kč jako stravné za každý den závodu na MČR.

Ubytování proplácí ve většině případů vedoucí výpravy na MČR.

Pravidla pro shromažďování dokladů pro účely oddílu, ACM a nárok na tabulkovné

Pravidla pro nákup věcí do oddílu:

  1. Nákup věcí do 10 000 Kč – může být pouze na pokladní doklad (musí se odevzdávat originál), na Spartaku bude uložen 10 let a můžete si jej kdykoliv zapůjčit a pak po reklamaci opět vrátit, nebo si na účely reklamace udělat kopii a tu si nechat doma. Tato forma se uplatní pro nákup obuvi, výživy, služeb (regenerace, masáže), knihy a tak podobně.
  2. Nákup věcí nad 10 000 Kč musí být přes fakturu (je možno použít i při nižších částkách), je třeba uvést fakturační adresuTJ Spartak Vlašim z.s., Sportovní 1570, Vlašim, 258 01, IČO 00663484 a DIČ CZ00663484. Aby zboží dorazilo k Vám domů, můžete uvést dodací adresu Vaši

 

Pravidla pro odevzdávání dokladů pro ACM Kolín

Doklady, které chcete uplatnit pro ACM, mohou být za soustředění, rehabilitaci, regeneraci a zdravotní prohlídku.

  1. Jednotlivec – doklady musí být na vaše jméno, faktura, příjmový doklad, v případě nákupu věcí musí být faktura také na vaše jméno, pokladní doklad nemá jméno
  2. Více atletů/atletek (oddílové soustředění) – doklad nejlépe na faktuře na

TJ Spartak Vlašim z.s., Sportovní 1570, Vlašim, 258 01, IČO 00663484 a DIČ CZ00663484, v textu se musí objevit jména osob, na které je doklad vystaven, pokud bude pouze příjmový doklad, tak uvést TJ Spartak Vlašim a seznam osob, na které je doklad vystaven.

nebo přímo

Na ACM Kolín (pouze faktura) – TJ Sokol Kolín – atletika, Brankovická 979, Kolín, 280 02, IČO 75123843, v textu se musí objevit jména osob, na které je doklad vystaven

 

 

 

Nárok na finanční prostředky od ČAS (za umístění dle tabulek ČR – tzv. tabulkovné) – zrušeno v roce 2017 ČAS

Každý, kdo se za uplynulý rok dostal v tabulkách ČR do určeného místa v mistrovských disciplínách pro vyplácení finanční podpory na následující rok, má nárok na vyplacení 90% celkové částky. Finance můžete použít na nákup obuvi, nářadí, výživy a na další smlouvou definované účely. Zbylých 10% může být po rozhodnutí vedení oddílu použito pro nákup obuvi nebo výživy pro dalšího nadějného člena oddílu, který na tyto peníze nedosáhl.

V případě, že atlet, který má nárok na tyto finanční zdroje neodevzdá do konce října doklady na proplacení nárokované částky, bude mu tato částka krácena do minimální hodnoty 50% z původní částky.

 

Nárok na finanční prostředky od MŠMT (program VIII na sportující mládež)

 

Každý člen oddílu do věku 19 let, má nárok pokud pravidelně trénuje a závodí na proplacení nákladů na soustředění (vyjma stravování) pokud bude oddílu přiznána dotace z MŠMT z programu VIII. Trenéři, kteří pravidelně vedou skupiny, nebudou hradit nic. Ostatní pomocní trenéři na soustředění mají nárok do výše 200 Kč na den nebo dle dohody s vedoucím soustředění.

Přes tuto dotaci lze také proplácet zdravotní prohlídky pro ty, co nespadají do ACM Kolín. Nelze proplácet zpětně.

 

 

Oddílové odměny závodníkům, kteří se zúčastnili MČR nebo se umístili v tabulkách ČR do 10. místa.

Každý člen oddílu, kterému se podařilo dostat na některé MČR v hale nebo na dráze nebo v terénu (tady výjimka umístění do 20.místa), nebo který se v konečných tabulkách ČR umístí do 10. místa získává nárok na odměnu od oddílu ve výši stanovené dle kategorie a možností oddílu.

Příklad za titul nebo medaili v dospělé kategorii je nyní 12.000,-, za mládež nebo U23 je to 6.000,- a za žactvo 3.000,- podobně jsou odstupňovaná i další umístění a účasti.

Odměna je poskytnuta formou možnosti zakoupení sportovního vybavení a bude proplacena po dodání dokladu o platbě v měsíci, kdy byla věc pořízena.

 

Martin Svoboda